Skip to content

Học bổng Hợp tác điện bền vững toàn cầu, Canada, 2019

Thông tin liên hệ
Quan hệ đối tác điện bền vững toàn cầu hiện đang hỗ trợ mười học bổng cho sinh viên trình độ thạc sĩ. Học bổng dành cho sinh viên từ các nước đang phát triển đang học về phát triển năng lượng bền vững.

Chương trình học bổng nhằm thúc đẩy thế hệ chuyên gia năng lượng, khí hậu và thế hệ năng lượng điện tiếp nối để sẵn sàng đối phó với những thách thức trong tương lai.
Đối tác điện bền vững toàn cầu là một tổ chức phi lợi nhuận, được lãnh đạo bởi các công ty điện hàng đầu nhằm thúc đẩy sự phát triển năng lượng bền vững trên toàn thế giới thông qua các hoạt động xây dựng năng lực và các dự án năng lượng tái tạo quy mô nhỏ.
Bậc học: Học bổng dành cho việc theo đuổi chương trình học thạc sĩ.
Đối tượng học bổng: Học bổng được trao trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững.
Giá trị học bổng: Ứng viên có cơ hội giành được tới 23.000 đô la Mỹ mỗi năm (tối đa hai năm).
Quốc tịch: Học bổng dành cho các quốc gia đang phát triển.
Số lượng học bổng: Tối đa mười học bổng.
Học bổng có thể được nhận tại Canada
Yêu cầu:
Yêu cầu đầu vào:
Thực hiện các nghiên cứu cấp thạc sĩ trong phát triển năng lượng bền vững.
Các ứng viên đủ điều kiện phải theo đuổi các nghiên cứu toàn thời gian trong ít nhất một năm học (hai hoặc ba học kỳ), bắt đầu vào mùa thu 2019.
Sinh viên năm thứ hai của chương trình hai năm đủ điều kiện để nộp đơn miễn là ứng viên đáp ứng yêu cầu.
Là công dân của quốc gia / lãnh thổ đang phát triển trong Danh sách những người nhận hỗ trợ phát triển chính thức được xác định bởi Tổng cục Hợp tác Phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
Cam kết trở về nước / lãnh thổ của họ sau khi học để đóng góp cho sự phát triển của quê hương
Là sinh viên xuất sắc
Sinh viên tốt nghiệp có điểm xuất sắc trong top 20% của lớp
Cam kết phát triển năng lượng bền vững
Có lịch sử tham gia hoạt động cộng đồng
Quyết tâm nâng cao kiến thức và hiểu biết của ứng viên
Hạn chót nộp hồ sơ:
Hạn chót : Ngày 08/03/2019
Phương thức nộp hồ sơ:
Phương thức nộp hồ sơ:
Ứng viên phải cung cấp một bản sao điện tử của tất cả các tài liệu được liệt kê dưới đây :
Hộ chiếu (chỉ trang có hình ảnh ứng viên ) hoặc giấy khai sinh
Sơ yếu chi tiết lý lịch về trình độ học tập, kinh nghiệm làm việc của ứng viên (nếu có), giải thưởng và giấy chứng nhận tham gia các hoạt động tình nguyện và / hoặc ngoại khóa
Thư nhập học từ chương trình đại học của ứng viên lựa chọn
Tải lên một bản sao của thư nhập học chính thức của bạn từ trường đại học
Nếu bạn chưa nhận được thư nhập học, ứng viên có thể tải lên thư xác nhận đã nhận từ trường đại học mà ứng viên đã nộp đơn
Nếu bạn nhận được thư nhập học chính thức sau hạn chót nộp đơn xin học bổng, bạn có trách nhiệm chuyển tiếp thư qua email tới scholarship@globalelectricity.orgby không muộn hơn ngày 19 tháng 4 năm 2019. Nếu họ không nhận được thư nhập học chính thức của ứng viên trước ngày này, thì hồ sơ sẽ không được xem xét
Nếu hồ sơ này là năm thứ hai của chương trình học tập kéo dài hai năm, ứng viên phải nộp kèm giấy tờ bằng chứng đăng ký học bổng
Phác thảo chương trình: Tải lên một phác thảo về chương trình giảng dạy hoặc các khóa học ứng viên sẽ tham gia cho chương trình Thạc sĩ của họ
Bảng điểm đại học)
Giấy chứng nhận trình độ giáo dục
Thư giới thiệu học thuật hoặc cá nhân
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Tin cùng chuyên mục